31-03-2021

VanDrie Group versterkt innovatie met opening onderzoekscentrum

DrieVeld markeert ontwikkeldrang van het familiebedrijf


De VanDrie Group breidt haar innovatiecapaciteit uit met een gloednieuw onderzoekscentrum ‘DrieVeld’ in het Gelderse Uddel. Het onderzoekscentrum moet de Research & Development (R&D)-afdeling van de VanDrie Group helpen om ontwikkeling in de keten aan te jagen. “Een plek waar ruimte is voor onderzoek, samenwerking en open dialoog”, zegt Marijke Everts (Director Corporate Affairs).

Aan het roer van het R&D-team staat Wiebe Mulder, die samen met acht collega’s dagelijks de state-of-the art onderzoeksfaciliteit gaat gebruiken. Het testen van voederconcepten vormt de hoofdmoot van de R&Dinspanningen. Mulder: “DrieVeld heeft een stal zodat wij nieuwe voederconcepten direct in de praktijk kunnen uittesten. Daarbij zoeken we antwoord op hele praktische vragen. Hoe kan voeding bijvoorbeeld bijdragen aan een betere diergezondheid of hoger dierenwelzijn? Hoe kunnen we met een andere voersamenstelling bijdragen aan lagere stikstof-, methaan- en ammoniakemissies op de houderij? Tegelijkertijd houden we ons bezig met fundamenteel onderzoek dat gericht is op de langere termijn. Denk aan grondstoffen die op termijn niet meer beschikbaar zijn en waar alternatieven voor moeten komen. Of de invloed die voeding kan uitoefenen op het tegengaan van pathogenen [ziekteverwekkers] in de keten. Daarvoor werken we veel samen met leveranciers en klanten, maar ook met andere onderzoeksinstellingen.”

In DrieVeld worden wetenschappelijke inzichten vertaald naar de praktijk. Het onderzoekscentrum beschikt over 1.064 kalverplaatsen, verdeeld over vijf afdelingen. Twee afdelingen zijn speciaal geschikt gemaakt voor onderzoek naar fokkalveren (kalveren geschikt voor de melkveehouderij) en drie afdelingen voor kalveren die bestemd zijn voor de kalversector. Zo wil het bedrijf ook de brug slaan tussen de melkvee- en kalverhouderij.

Everts: “Wij geloven in een veerkrachtige toekomst voor de Nederlandse veehouderij. Niet alleen kijken we daarbij naar de kalversector, maar ook naar de melkveehouderij. Daar ligt de basis voor een gezond kalf.” Wiebe Mulder vult aan: “We hebben bewust gekozen om in DrieVeld onderzoek te doen naar beide sectoren. Met het oog op de toekomst is samenwerking met de melkveehouderij en onderlinge uitwisseling van kennis en data essentieel. Gezonde, vitale dieren is in ons allerbelang.” Hij vervolgt: “Via dochterbedrijven Alpuro Breeding, Brons en Schils staan we in contact met melkveehouders. Onze collega’s daar kunnen de kennis en ervaringen die wij in DrieVeld ontwikkelen snel delen met hun afnemers. Zo maken we waardevolle impact.”

Marijke Everts: “We staan voor grote opgaven. We weten dat we moeten blijven innoveren om onderscheidend te zijn en uitdagingen aan te gaan. DrieVeld wordt de verbindende factor om partijen bij elkaar te brengen zodat we kennisoverdracht kunnen versnellen. Met het hart van toen en de innovatiekracht van nu vormt DrieVeld de basis voor toekomstig succes van de VanDrie Group.”  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding