13-10-2021

VanDrie Group stopt versneld met AgriNL


De afgelopen dagen is in de landbouwsector onrust ontstaan over een advertentie van AgriNL. In de advertentie wordt het nieuwe kabinet opgeroepen te kiezen voor specifieke gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek in plaats van het nemen van generieke maatregelen. De VanDrie Group ondersteunt deze denklijn. In Brabant en de Gelderse Vallei zien we veel uitdagingen voor ons bedrijf en de kalverhouders waarmee we samenwerken. Boeren die willen stoppen moeten de juiste ondersteuning krijgen en boeren die door willen gaan moeten dat op een duurzame, maatschappelijke inpasbare wijze kunnen doen; dat is onze inzet. Geen generieke opkoop maar maatwerk en focus op innovatie.

In juni van dit jaar hebben we bij de voorzitter van AgriNL ons lidmaatschap opgezegd, ingaande per 2022. We zien namelijk dat het ontzettend lastig om in zo’n diverse groep van bedrijven onze specifieke belangen te behartigen. De verbondenheid in de kalversector, tussen kalverhouders en integraties, is altijd heel erg sterk geweest. Eensgezinde belangenbehartiging en samenwerking blijven ook nu van groot belang. De VanDrie Group blijft daarom vanzelfsprekend in gesprek met derden om een duurzame, gewaardeerde veehouderij te realiseren.  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding