10-02-2021

VanDrie Group levert haar bijdrage aan behalen van Nederlandse klimaatdoelen

Samen met ketenpartners neemt de VanDrie Group de verantwoordelijkheid om klimaatimpact te verminderen. Het bedrijf heeft daarom in 2019 de doelstelling gesteld om in 2030 49% reductie in CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te behalen, conform het Klimaatakkoord.


Milieudefensie publiceerde begin februari echter een rapport waarin het onder andere de VanDrie Group aanrekent dat waarschijnlijk de Nederlandse klimaatdoelen van 2030 niet worden behaald. De aan VanDrie Group toegekende CO2-uitstoot is echter berekend met oude cijfers. Daarnaast wordt de kalfsvleesproductie in Frankrijk en Italië meegeteld bij de totale uitstoot van het bedrijf, terwijl Milieudefensie steeds appelleert aan de impact van de uitstoot op Nederland.

Milieudefensie gaat in haar berekeningen uit van 18,2 kg CO2-equivalenten per kg kalfsvlees. Dit getal is gebaseerd op de database van het RIVM. Adviesbureau Blonk heeft echter in 2019 en 2020 een milieu-analyse uitgevoerd op de kalfsvleessector op basis van de meest recente gegevens. Hieruit blijkt dat kalfsvlees 10,7 kg CO2-equivalenten per kg kalfsvlees uitstoot.

Dit foutieve cijfer werkt door op de totaal berekende broeikasgasemissie voor VanDrie Group in 2019. Daarnaast wordt al het kalfsvlees dat het bedrijf produceert meegerekend, ook het kalfsvlees dat in het buitenland wordt geproduceerd. Wanneer alleen het in Nederland geproduceerd kalfsvlees wordt meegenomen voor de VanDrie Group, dan is de totale broeikasgasemissie van het bedrijf in Nederland geen 5,4 Mton CO2-equivalenten maar 2,38 Mton CO2-equivalenten. "Dat is meer dan de helft minder dan Milieudefensie beweert", zegt Marijke Everts (Director Corporate Affairs VanDrie Group).

Everts: “De verduurzaming van Nederland, waar wij als voedselbedrijf onderdeel van uitmaken, is een vraagstuk waar wij ons met z’n allen voor moeten inzetten. Wij pakken onze verantwoordelijkheid en blijven hierover in gesprek met de overheid, onze ketenpartners en sector overstijgende partijen. Dit doen we wel op basis van feiten.”

Ze vervolgt: “Met onze verduurzamingsstrategie zetten we vooral in op verdere technische ontwikkelingen die leiden tot een nog duurzamere landbouw en verlaging van emissies. Op dit moment wordt daarom een flink aantal innovaties getest, zoals nieuwe stalsystemen. Deze laag emitterende stalsystemen met aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn wordt hopelijk snel de nieuwe standaard. Geschat wordt dat met nieuwe stalsystemen een minimale reductie van 60% van emissies in de kalverhouderij gerealiseerd kan worden ten opzichte van 2019.”  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding