17-10-2019

Statement: Reactie op Zembla-uitzending ‘Het Gouden Kalf’

De VanDrie Group heeft kennis genomen van de uitzending van Zembla over de Nederlandse kalverhouderij. Ondanks meerdere verzoeken van de programmamakers hebben wij bewust gekozen om niet aan het programma mee te werken. Wij zien dat de sector voor een grote transitie staat. Met het sectorplan ‘Versnelling van de Verduurzaming van de Kalverhouderij’ en de stikstofcrisis komen er veel uitdagingen op ons af. Wij vinden het belangrijker om hier met samenwerkingspartners aan te werken en daar onze energie op in te zetten. Wij begrijpen dat de programmamakers dit jammer vinden. We betreuren het ten zeerste dat tijdens de uitzending negatieve framing en feitelijke onjuistheden te zien waren.


De VanDrie Group is trots op haar keten. Van kalverhouder, medewerker, handelaar, leverancier tot afnemer wordt elke dag keihard gewerkt om dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid te borgen. Dit doen we uiteindelijk voor één doel: het afleveren van veilig kalfsvlees en veilige kalvervoeders die overal gewaardeerd worden. De samenwerking in de gehele keten is daarbij van essentieel belang. Wij herkennen ons niet in het beeld dat wij samenwerking blokkeren door andere partijen, buiten onze groep, te verbieden mee te werken aan Zembla. Sterker nog; dit doen wij af als onwaar.

De afgelopen jaren hebben wij belangrijke resultaten geboekt op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. We hebben daarmee laten zien dat we de feedback vanuit onze klanten, de maatschappij, media en NGO’s serieus nemen. Dat zullen we blijven doen. De ontwikkeling van onze keten is nooit klaar. Wij blijven innoveren. Dat is immers de kracht van onze keten. Een belangrijke rol is daarbij ook weggelegd voor de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) waarin de Nederlandse kalversector samenwerkt. Samen moeten we aan de slag om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Uitdagingen die er uiteindelijk voor zorgen dat de Nederlandse kalverhouderij nog verder verduurzaamt en nóg verder voorop loopt dan andere productielanden. We vragen daarom nadrukkelijk om steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Nederlandse kalverhouderij staat voor grote investeringen. Een structurele transitie naar een duurzame houderij verdient ondersteuning opdat in de gehele keten een goed verdienmodel behouden blijft.  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding