Safety Guard

Safety Guard

Veiligheid voor alles

Safety Guard is het geïntegreerde kwaliteitssysteem van de VanDrie Group. Dit kwaliteitssysteem borgt voedselveiligheid en dierenwelzijn in de gehele productieketen. Ook verantwoord antibioticagebruik en milieubeheer in Safety Guard geregeld. De basis van Safety Guard is ISO 22000. Safety Guard is tevens ingericht om tegemoet te komen aan de eisen die door de afnemers wereldwijd worden gesteld. IFS en BRC zijn in Safety Guard ondergebracht. De ruggengraat van Safety Guard wordt gevormd door het traceability systeem dat door de hele keten is doorgevoerd. In alle fases van het productieproces is de basis het individuele oornummer van het dier, de ID-code, dat met het dier en het vlees verbonden blijft. Zelfs wanneer het vlees in de uitbeenderij verder wordt verkleind, blijft de ID-code met ieder vleesdeel verbonden, en blijft traceability mogelijk naar het individuele dier. Ook hiermee onderscheidt de VanDrie Group zich ten opzichte van andere kalfsvleesproducenten.

SKV/Vitaal Kalf

Met Safety Guard voldoet de VanDrie Group aan het kwaliteitssysteem van de Nederlandse kalversector: Vitaal Kalf. In dit kwaliteitssysteem zijn regels opgenomen over hygiëne, kalvergezondheid, voerkwaliteit, medicijnengebruik en –registratie. Onze kalverhouders worden op de eisen gecontroleerd door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Daarnaast voert SKV monsternames en visuele controles uit bij kalverhouders en slachterijen om te garanderen dat kalfsvlees wordt geproduceerd zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen.

Dierenwelzijnscode

Voor het welzijn van het kalf is in Safety Guard de Dierenwelzijnscode opgenomen. Uitgangspunt voor de Dierenwelzijnscode is het respect voor de vijf vrijheden van het dier. Safety Guard regelt de toepassing van de Dierenwelzijnscode in alle schakels van de keten. Binnen de VanDrie Group zijn tientallen Animal Welfare Officers opgeleid, die waken over het welzijn van het dier.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding