MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bezoek onze nieuwe digitale MVO-platform

Wij willen binnen onze kernactiviteiten (het produceren van kalfsvlees, (kalver)voeders en kalfsvellen) meerwaarde creëren voor ons bedrijf en medewerkers, de samenleving en onze stakeholders.

We geven toegevoegde waarde aan kalveren uit de melkveehouderij, we verwerken de afvalstroom wei uit de kaasindustrie tot kalvervoeding, gebruiken restproducten uit de graanverwerking en oliehoudende zaden voor voeders, zetten in op verwerking van mest van onze kalveren en de verwerking van kalfsvellen voor de leersector. Wij voelen dat we als wereldmarktleider een voortrekkersrol hebben. We willen ons bedrijf verder ontwikkelen op een duurzame, sociale en economisch verantwoorde wijze.

Wij presenteren sinds 2006 de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een jaarverslag. Transparantie is hierbij het sleutelwoord. Onderstaand zijn de diverse verslagen te downloaden.

Download MVO-verslagen

 1. MVO-verslag 2019

  Het maken van een verslag op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is meer dan ooit van belang. Hierin zijn we open over onze resultaten waarop we afgerekend mogen worden. We laten hiermee ook zien welke inspanningen we gezamenlijk hebben geleverd in 2019. Dit alles om te zorgen dat we voorop blijven lopen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke verbondenheid. Maar bovenal om te laten zien dat we trots zijn op de producten die we samen in onze keten maken.

 2. MVO-verslag 2018

  Wij rapporteren over onze acties en uitdagingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Lees hieronder wat we in 2018 hebben gedaan en wat onze uitdagingen in 2019 en verder zijn.

 3. MVO-verslag 2017

  Wij rapporteren over onze acties en uitdagingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Lees hieronder wat we in 2017 hebben gedaan en wat onze uitdagingen in 2018 en verder zijn.

 4. MVO-verslag 2016

  Bij alles wat we doen, hebben we oog voor medewerkers, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving & milieu. We kijken verder dan de dag van morgen. Download hieronder de PDF.

 5. MVO-verslag 2015

  "De kracht van de keten" is de titel van het MVO-verslag over 2015. Het verslag biedt inzicht in de waardeketen van de VanDrie Group en de resultaten en ambities. Download hieronder de PDF.

 6. MVO-verslag 2014

  Elk jaar maken we stappen in ons MVO-beleid en integreren we het duurzaamheidsdenken in alle VanDrie Group bedrijven in Nederland, Belgie, Duitsland, Frankrijk. In het MVO-verslag van 2014 staan de resultaten en ambities uitgewerkt. Basis van het verslag zijn onze vier MVO-pijlers: onze organisatie, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving & milieu.

 7. MVO-verslag 2013

  De VanDrie Group opereert in een dynamische omgeving. De maatschappij is een kritisch volger en stelt steeds hogere eisen aan onze sector. De VanDrie Group anticipeert hierop door voortdurend aandacht te schenken aan kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Download hieronder de PDF en lees meer over de resultaten in 2013.

 8. MVO-verslag 2012

  De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf. Dit typeert ook de wijze waarop er gehandeld wordt: verantwoordelijkheid nemen en een lange termijn samenwerking aangaan met medewerkers, kalverhouders en partners. Download hieronder de PDF en lees meer over de resultaten in 2012.

 9. MVO-verslag 2011

  De VanDrie Group staat midden in de samenleving: we laten zien hoe wij kalfsvlees produceren en we staan in open dialoog met de maatschappij, omdat we het belangrijk vinden verantwoordelijkheid te nemen voor onze bedrijfsvoering. Download hieronder de PDF en lees meer over de resultaten in 2011.

 10. MVO-verslag 2006

  Transparantie en openheid zijn integrale onderdelen van onze bedrijfsfilosofie. Alleen door overleg en te laten zien hoe wij ons kalfsvlees produceren kunnen we het productieproces afstemmen op de wensen van de maatschappij. Download hieronder de PDF en lees meer over de resultaten in 2006.

 • Deze site maakt gebruik van cookies
 • Verberg deze melding