Verantwoord kalvertransport

Ons doel

Samen met onze stakeholders vinden we het van groot belang dat kalveren met zorg en aandacht worden behandeld. Dat geldt zeker wanneer ze op een langere afstand worden vervoerd. Dit vragen we ook van onze transporteurs. Transport moet op een verantwoorde wijze plaatsvinden.

Europese regelgeving geeft strenge voorwaarden voor lange afstand transport. Aandacht voor het jonge dier staat hierin centraal. De regels zien toe op reisduur, rusttijden, beladingsgraad en kwaliteit van het transportmiddel. Kalveren zijn minimaal 14 dagen oud en moeten gezond zijn verklaard door een dierenarts voordat ze over een langere afstand mogen worden vervoerd.

Onze werkwijze

Comfort Class

We vervoeren veel kalveren met comfort class wagens. Deze wagens zijn modern, beschikken over geconditioneerd klimaat dat kan worden afgestemd op de behoeften van het jonge dier. Doordat de wagens gesloten zijn, is er geen tocht van buiten. De wagens zijn van binnen goed verlicht waardoor de kalveren elkaar kunnen zien. Op de vloer ligt stro en de kalveren kunnen tijdens de reis drinken. 

Onderzoek

De kalversector doet veel onderzoek naar de mogelijkheden om lange afstand transport te verbeteren. Samen met de Nederlandse brancheorganisatie SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector), andere sectorgenoten en de Wageningen Universiteit voeren we het onderzoek ‘Vitaal en gezond kalf’ uit. 

In dit onderzoek testen we de verschillende transportomstandigheden. We kijken daarbij naar het natuurlijk gedrag en houding van een kalf tijdens transport en hoe een kalf zo goed mogelijk kan herstellen na een rit.  

Monitoring

Lange afstand transport betekent een zeker risico op de verspreiding van dierziekten. De kalversector heeft zich daarom volledig gericht op risicobeheersing. Dit is de reden dat in 1990 de SKV is opgericht. SKV staat voor Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector. SKV is een onafhankelijk en geaccrediteerde stichting. In SKV is een kwaliteitssysteem ingericht om kalveren die geïmporteerd worden tijdens het gehele transport te kunnen traceren: dit is het GTSKV-systeem (Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren). Tracering in alle stadia van het transport is van essentieel belang bij het uitbreken van een besmettelijke dierziekte.

Het GTSKV-systeem borgt diverse strenge voorwaarden zoals: dat een vervoermiddel uitsluitend kalveren afkomstig uit één geboorteland mag transporteren, hygiëne-eisen van transportmiddelen, quarantaine-eisen op de kalverhouderij, welzijnseisen voor verzamelcentra en vooraanmeldingen van transportbewegingen. Kalveren worden direct vanuit het importerende land bij de Nederlandse kalverhouder langdurig in quarantaine gehouden. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van GTSKV kan een boete worden opgelegd. 

SKV monitort continu de diverse ontwikkelingen in de Europese lidstaten. Aan de Nederlandse integraties worden preventieve maatregelen opgelegd indien blijkt dat er in bepaalde gebieden risico’s zijn op dierziekte. Kalveren mogen dan slechts beperkt (via kanalisatieregelingen) of niet meer geïmporteerd worden. SKV legt in dat laatste geval een importverbod op. 

Steeds meer kalveren uit de directe omgeving

Al jaren neemt het aantal kalveren dat de sector betrekt uit de verder gelegen Oost-Europese landen af. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt het volgende: 

 

Herkomstland van geïmporteerde kalveren Verschil 2012 – 2017 tussen het aantal kalveren dat geïmporteerd is uit het land
Estland -39,2%
Litouwen -81,2%
Letland -31,1%
Polen -98%

 

 

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding