Safety Guard

Veiligheid voor alles

Safety Guard is het geïntegreerde kwaliteitssysteem van de VanDrie Group. Dit kwaliteitssysteem borgt voedselveiligheid en dierenwelzijn in de gehele productie- keten. Ook verantwoord antibioticagebruik en milieubeheer in Safety Guard geregeld. De basis van Safety Guard is ISO 22000. Safety Guard is tevens ingericht om tegemoet te komen aan de eisen die door de afnemers wereldwijd worden gesteld. IFS en BRC zijn in Safety Guard ondergebracht. De ruggengraat van Safety Guard wordt gevormd door het traceability systeem dat door de hele keten is doorgevoerd. In alle fases van het productieproces is de basis het individuele oornummer van het dier, de ID-code, dat met het dier en het vlees verbonden blijft. Zelfs wanneer het vlees in de uitbeenderij verder wordt verkleind, blijft de ID-code met ieder vleesdeel verbonden, en blijft traceability mogelijk naar het individuele dier. Ook hiermee onderscheidt de VanDrie Group zich ten opzichte van andere kalfsvleesproducenten.

SKV/IKB

Met Safety Guard voldoet de VanDrie Group ook aan IKB. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. In dit, onafhankelijk gewaarborgde, ketenkwaliteitssysteem gelden voorschriften, zoals voor medicijnengebruik en medicijnenregistratie. Met de deel- name aan IKB voldoet de kalverhouder ook aan de officiele EU-hygiëneregelgeving. De SKV controleert. Zij ziet toe op de naleving van de IKB bepalingen, en controleert intensief op het verbod op groeibevorderaars.

Dierenwelzijnscode

Voor het welzijn van het kalf is in Safety Guard de Dierenwelzijnscode opgenomen. Uitgangspunt voor de Dierenwelzijnscode is het respect voor de vijf vrijheden van het dier. Safety Guard regelt de toepassing van de Dierenwelzijnscode in alle schakels van de keten. Binnen de VanDrie Group zijn tientallen Animal Welfare Officers opgeleid, die waken over het welzijn van het dier.

Verbetering door onderzoek

Steeds is het de VanDrie Group geweest, die nieuwe ontwikkelingen heeft gestimuleerd, en als eerste heeft ingevoerd. Zo was de groep reeds in de jaren 80 de eerste met groepshuisvesting, en de eerste die naast kalvermelk ook ruwvoer ging verstrekken aan de kalveren. Samen met de Nederlandse Dierenbescherming en de Wageningen universiteit is de VanDrie Group voortdurend op zoek naar nieuwe verbeteringen voor het welzijn van het dier.

Nieuwe concepten

Onderzoek heeft geleid tot nieuwe dierenwelzijnsconcepten. Peter’s Farm is een vernieuwend houderijconcept, waarbij de kalveren vrijer kunnen bewegen, liggen en drinken. Voor het langere transport van het kalf is Comfort Class ontwikkeld. In de Comfort Class wagen is het klimaat gecontroleerd en afgestemd op het jonge dier.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding