Beter Leven keurmerk

De VanDrie Group produceert sinds 2009 kalfsvlees met het Beter Leven keurmerk (BLk), afgegeven door de Nederlandse Dierenbescherming. Het kalfsvlees wordt afgezet in de Nederlandse retail. Het kalfsvlees dat onder het keurmerk valt, voldoet aan hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn. 

Zo is geregeld dat kalveren ruim boven de Europese normen vezelrijk ruwvoer krijgen en  kunnen ze altijd en gelijktijdig drinken. Het transport naar de kalverhouderij duurt nooit langer dan 8 uur of 500 km en het vervoer naar de kalverslachterij is maximaal 4 uur of 250 km. De VanDrie Group heeft afgesproken dat geen enkel kalf lijdt aan bloedarmoede. 

De controle-instantie Kiwa CBD voert jaarlijks namens de Dierenbescherming inspecties uit bij onze kalverhouderijen en slachterijen of zij voldoen aan de Beter Leven eisen. De naleving van de afspraken door onze bedrijven is geregeld binnen het kwaliteitssysteem Safety Guard van de VanDrie Group. 

Meer informatie over het keurmerk lees je hier: www.beterlevenkeurmerk.nl

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding