Beter Leven keurmerk

Na twee jaar van voorbereiding heeft de VanDrie Group op 20 januari 2009 het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming gekregen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Hier overhandigde directeur Frank Dales van de Dierenbescherming het Beter Leven keurmerk aan Henny Swinkels, Director Corporate Affairs bij VanDrie Group.

Het kalfsvlees dat onder dit keurmerk op de markt komt, ligt vanaf morgen in de winkels van Albert Heijn. De consument herkent het aan het Beter Leven keurmerk op de verpakking.

VanDrie, 's werelds grootste kalfsvleesproducent, is verheugd over de stap die nu is gezet. Dit sluit helemaal aan op onze bedrijfsfilosofie , zegt Swinkels, die eraan toevoegt: Maatschappelijk verantwoord ondernemen met respect voor mens, dier en milieu is bij ons al generaties lang de gewoonste zaak van de wereld. Kijk maar naar het bedrijfslogo waarin dit tot uiting komt met een hand en de kop van een kalf.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties als de Dierenbescherming ziet Swinkels als een ontwikkeling die past in het huidige tijdsbeeld. Je ziet het overal om je heen gebeuren en het werpt zijn vruchten af. Hij is ervan overtuigd dat partnership tot win-winsituaties leidt. Alleen door samen te werken en niet direct te roepen dat iets níet kan, wordt vooruitgang geboekt. Het bewijs ligt er. Door open met elkaar om te gaan, goed inhoudelijk overleg te voeren en waar nodig onderzoek te doen, hebben we aanzienlijke welzijnswinst voor onze kalveren bereikt.

De welzijnsstap die nu is gezet vloeit min of meer automatisch voort uit eerdere overeenkomsten tussen de VanDrie Group en de Dierenbescherming. In het verleden zijn afspraken gemaakt over de invoering van groepshuisvesting en het verstrekken van ruwvoer aan de kalveren. Dit is inmiddels wettelijk geregeld, zowel Europees als nationaal.

Het kalfsvlees dat onder het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming valt, voldoet aan extra hoge eisen op het gebied van het welzijn. Geen enkel kalf heeft een hemoglobine gehalte dat onder de 6 millimol per liter bloed ligt, terwijl de wettelijke norm 4.5 is. Kalveren kunnen gelijktijdig drinken, het transport naar de kalverhouderij is nooit langer dan 8 uur of 500 km en het vervoer naar het slachthuis duurt maximaal 4 uur of 250 km.

De naleving op de afspraken is geregeld binnen het Safety Guard-kwaliteitssysteem van de VanDrie Group. Lloyd s houdt hier toezicht op en de Dierenbescherming heeft het recht onaangekondigd eigen controles te houden.

Naast afspraken over de productie onder het Beter Leven keurmerk heeft de VanDrie Group met de Dierenbescherming ook een convenant gesloten over hogere standaarden voor het kalfsvlees dat in het reguliere circuit terechtkomt en meestal naar buitenlandse afnemers gaat. Beter management zorgt ervoor dat geen enkel kalf in de gevarenzone komt wat betreft bloedarmoede, de dieren krijgen tweemaal zoveel vezelrijk ruwvoer als wettelijk is voorgeschreven, het loop- en ligcomfort in de stallen krijgt extra aandacht en over 10 jaar zijn alle veewagens voor de lange afstand volledig klimaatgestuurd.

Meer informatie: www.beterlevenkeurmerk.nl

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding