Voedselveiligheid in de keten naar een hoger plan

De VanDrie Group wil de kwaliteitsstructuur en borging van voedselveiligheid binnen de keten verder verbeteren. Labora, het lab van de VanDrie Group, speelt hierin een centrale rol. Om deze functie goed te kunnen vervullen is innoveren op het vlak van microbiologisch onderzoek en opsporen van pathogenen cruciaal. Om die reden stond 2020 voor Labora in het teken van uitbreiding. Auke Scheepstra, hoofd laboratorium en Meindert Nieland, kwaliteitsmanager en teamleider microbiologie, over de nieuwe mogelijkheden die het lab biedt:

22-12-2021

“Voedselveiligheid is vastgelegd in strikte Europese wet- en regelgeving. Toch zien wij sinds enkele jaren dat zowel wetgevers als klanten van levensmiddelenfabrikanten vaker extra eisen stellen en risico’s verder willen indammen. Denk aan het uitsluiten van bepaalde stoffen, vroegtijdig signaleren van nieuwe veiligheidsrisico’s en betere zelfregulering. Om aan deze groeiende vraag naar onderzoek te voldoen en ruimte te creëren voor het implementeren van nieuwe technieken, werd Labora in anderhalf jaar tijd grondig verbouwd. Dit besloeg de verbouwing van het bestaande lab en uitbreiding met nieuwbouw.

De belangrijkste ontwikkeling is de uitbreiding van ons microbiologisch lab en de komst van een Bio Safety Level 3 lab (BSL3). De inrichting van een BSL3-lab kent extra zware veiligheidseisen, waardoor wij veiliger onderzoek kunnen doen naar pathogenen die ernstige ziekten kunnen veroorzaken. Denk aan zogenoemde categorie 3 organismen, zoals Shiga toxine-producerende E. coli (STEC). Tevens hebben we door deze uitbreiding meer ruimte om innovatieve onderzoekstechnieken toe te passen. Microbiologisch onderzoek wordt al lange tijd gedaan door middel van PCR-techniek, waarmee we pathogenen zoals Salmonella, Listeria en E.coli kunnen detecteren. Een nieuwe innovatie op dit gebied is whole genome sequencing (WGS), een moleculaire techniek die het mogelijk maakt om verwantschap tussen pathogenen aan te tonen om zo mogelijke besmettingsbronnen op te sporen.

Door het uitwisselen van ervaringen en koppelen van onderzoeksresultaten creëren we synergie binnen de keten. - Meindert Nieland

Met deze verbouwing investeert de VanDrie Group in kennis en onderzoekstechnieken waarmee we voedselveiligheid in onze keten naar een hoger niveau gaan brengen. Samenwerking en kennisdeling tussen de bedrijven is hierin ontzettend belangrijk. Om die reden werken we komend jaar in diverse ketenprojecten aan concrete verbeteringen binnen voedselveiligheid. De helft hiervan is gericht op onderzoek. Labora fungeert binnen de VanDrie Group als kennishub en krijgt van de verschillende bedrijven veel monsters en uiteenlopende vragen omtrent voedselveiligheid en  interpretatie van resultaten. Door het uitwisselen van ervaringen en koppelen van onderzoeksresultaten creëren we synergie binnen de keten.”

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding