VanDrie Group presenteert MVO-jaarverslag over 2019

Ieder jaar publiceert de VanDrie Group de resultaten en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

30-06-2020

Voor het dertiende jaar op rij heeft de VanDrie Group haar resultaten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gepresenteerd. In het online gepubliceerde verslag beschrijven we de behaalde resultaten van 2019 en ontwikkelingen in onze keten. We spreken met Marijke Everts, Director Corporate Affairs, over het MVO-beleid van de VanDrie Group.

2019 was met de vele boerenprotesten, stikstofdossiers en aangescherpte wet- en regelgeving een dynamisch jaar voor de landbouwsector. Marijke Everts knikt:‘’In Bonn, Berlijn, Den Haag, Den Bosch of Parijs:overal werd met ontzag gekeken hoe honderden tractoren vorig jaar de straten en pleinen vulden. In 2019 werd meer dan ooit gesproken over de boer, maar eindelijk werd ook het begin gemaakt om te praten mét de boer, want dat is essentieel. Boeren verdienen de erkenning voor hun bijdrage. Boeren zorgen voor levensonderhoud.’’

Marijke vervolgt: “Dat is ook de basis van ons beleid. We willen bijdragen aan een verantwoorde en duurzame productie. We maken producten van hoge kwaliteit waarbij voedselveiligheid en dierenwelzijn hand-in-hand gaan. Of dat nu gaat over kalfs- of rundvlees, (kalver)voeders of de productie van zuivelgrondstoffen: we gaan voor mooie, gewaardeerde producten. Tegelijkertijd nemen we onze verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het klimaat, milieu en behoud van draagvlak.  Die werkhouding zit in onze boerengenen en is heel normaal als je werkt in onze sector.”

Het verslag doorlezend, valt het op dat de VanDrie Group niet heeft stilgezeten in 2019. Marijke Everts beaamt dit:‘’We zijn kritisch op onze bedrijfsvoering en blijven innoveren. Daarvoor is samenwerken in de keten en met andere sectoren cruciaal. Samen laten we zien dat we in staat zijn om te veranderen. Neem bijvoorbeeld de afname van gebruik van antibiotica binnen onze houderijen. Ten opzichte van 2007 is dit in 2019 met 61,4% gedaald! Een ontwikkeling waarbij samenwerken met de melkveehouderij en de sector cruciaal is geweest en  waar we oprecht trots op zijn!’’ De trainingen die hebben plaatsgevonden met kalverhouders, rayonbeheerders en transporteurs is nog zo’n voorbeeld. “We zijn ons er van bewust dat het laden van kalveren, stress kan opleveren. In 2019 hebben diverse trainingen plaatsgevonden op diergedrag. Het herkennen van signalen van kalveren en daar goed mee omgaan is essentieel voor het borgen van dierenwelzijn”, aldus Marijke.

Dat is ook de basis van ons beleid. We willen bijdragen aan een verantwoorde en duurzame productie. We maken producten van hoge kwaliteit waarbij voedselveiligheid en dierenwelzijn hand-in-hand gaan. Of dat nu gaat over kalfs- of rundvlees, (kalver)voeders of de productie van zuivelgrondstoffen: we gaan voor mooie, gewaardeerde producten. - Marijke Everts

We willen elke dag beter en  doen dat ook. Dat mag je ook verwachten van een bedrijf als de onze. Ons MVO-verslag laat dat  duidelijk zien; het is meer dan enkel een rapportage van onze resultaten en successen. We benoemen ook de zaken en dossiers waarin we moeten blijven verbeteren. We moeten in ons beleid en in het dagelijkse handel en onze verantwoordelijkheid blijven nemen voor onze impact op mens, dier en klimaat.’’

Het MVO-jaarverslag over 2019 is te downloaden op: www.vandriegroup.nl/mvo/mvo/.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding