Stilstaan bij de Dag van de Mensenrechten

10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Op die dag werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Dit is een belangrijk document waarin de grondrechten van mensen worden beschreven, waar ook ter wereld. In de verklaring staan rechten geregeld zoals gelijkwaardigheid, het verbod op discriminatie, het recht op vrijheid van geweten en godsdienst en de vrijheid van mening en meningsuiting.

10-12-2021

Het is belangrijk stil te staan bij deze dag, zegt Marijke Everts (Director Corporate Affairs VanDrie Group). “We hebben als bedrijf de verantwoordelijkheid om mensenrechten na te leven. Zowel in de omgang met medewerkers als met externe relaties. We hebben de plicht te zorgen dat iedere collega veilige en gezonde werkomstandigheden ervaart. Tegelijkertijd moeten we kijken hoe we in onze handelsketen invloed uitoefenen om te zorgen dat daar schendingen van arbeidsrechten of de lokale bevolking worden voorkomen.”

Als je als bedrijf maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen, moet je ervoor zorgen dat je blijft verbeteren.- Marijke Everts

Dat is best complex, geeft Everts toe. “Alhoewel onze meeste activiteiten plaatsvinden in Europa, hebben we ook handelsstromen van en naar landen hierbuiten. Het is een uitdaging om klanten en leveranciers waar ook ter wereld goed te kennen zodat we zeker weten dat wat wij belangrijk vinden tevens door hen worden gedeeld. Wij hebben een gids voor eerlijk zakendoen zodat zakenpartners weten waar we voor staan. We voeren daarnaast geregeld checks uit om onze eigen aanpak te toetsen en hebben een klokkenluidersregeling die zowel voor medewerkers als klanten en leveranciers anoniem toegankelijk is.”

Everts vindt dat de VanDrie Group daarmee niet klaar is: “We beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben en integer moeten handelen. Als je als bedrijf maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen, moet je ervoor zorgen dat je blijft verbeteren. Dat geldt ook voor ons proces waarmee we als ketenregisseur daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen van activiteiten in de keten identificeren, voorkomen en verminderen.”

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding