Nieuwe waterzuiveringsinstallatie Ekro volop in gebruik

Ekro wil een duurzaam waterbeheer toepassen én aan de eisen van het Waterschap Vallei en Veluwe blijven voldoen.

29-10-2019

Afgelopen zomer nam ons dochterbedrijf Ekro een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik. Na een periode van testen draait deze zuivering inmiddels op volledige capaciteit en wordt binnenkort helemaal opgeleverd. Ekro wil een duurzaam waterbeheer toepassen én aan de eisen van het Waterschap Vallei en Veluwe blijven voldoen. Zo wil het bedrijf zijn impact op het milieu verminderen. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie zal leiden tot een aanzienlijk een lagere vervuillast. De vervuillast wordt in Nederland aangeduid met een vervuilingseenheid (VE). De VE van het afvalwater zal door de nieuwe waterzuiveringsinstallatie met ruim 30% dalen. Voor Ekro was dit het moment om gelijktijdig de veiligheidsgraad op het terrein aan te scherpen en maatregelen te nemen om geurhinder te reduceren. 

Vincent Geven, Director Operations van Ekro, licht deze aanpak toe: “Door aangescherpte milieu- en vergunningseisen moeten wij ons afvalwater schoner afvoeren. We hebben daarnaast gelijk plannen gemaakt om ook ongeboren mest - een restproduct uit darmen dat vrijkomt tijdens het slachtproces- onder geconditioneerde omstandigheden op te vangen.. Dit wordt net als het slib uit de waterzuivering afgevoerd naar een verwerker. Het onder geconditioneerde omstandigheden opvangen van ongeboren mest reduceert geurhinder, waarmee we onze verantwoordelijkheid nemen als ‘goede buur’ voor onze omgeving.” Met de nieuwe techniek kan Ekro meer droge stof uit afvalwater halen. Het afvalwater is hiermee schoner en het droge stof gehalte van slib en ongeboren mest wordt hoger. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen naar de verwerker nodig. 

Geven geeft aan dat de bouw van de waterzuiveringsinstallatie nog meer voordelen oplevert voor Ekro. Hij vervolgt: “Deze waterzuiveringsinstallatie voldoet tevens aan de nieuwste normen op het gebied van veiligheid waarmee we ook een grote stap maken op het gebied van Arbo en welzijn van onze medewerkers. Doordat bepaalde delen van het terrein opengelegd moesten worden tijdens de bouw, konden we gelijk de veiligheidsgraad van het terrein verhogen door looppaden aan te leggen en routing duidelijker weer te geven. We maakten hiermee het terrein veiliger voor onze collega’s en vrachtwagenchauffeurs. Met deze waterzuiveringsinstallatie kunnen we weer 20 jaar vooruit.”

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding