Met elkaar, voor elkaar!

Het borgen van dierenwelzijn is een continu proces waarbij kalverhouders, transporteurs en rayonbeheerders veel van elkaar kunnen leren. Om dit te ondersteunen organiseerde kalverhouderij Schakel meerdere kennissessies over diergedrag.

22-07-2020

Het kalf is onze basis. Diergezondheid en dierenwelzijn is daarom van groot belang. Met respect omgaan met de kalveren is een verantwoordelijkheid die kalverhouders graag op zich nemen. Van en met elkaar leren is daarbij het uitgangspunt!

Het gezond grootbrengen van kalveren vraagt om kennis en inzet. De extra rondes door de kalverstal als de jonge kalveren net op de houderij zijn, de extra aandacht om het wat langzamer ontwikkelende kalf, het overleg met de dierenarts over de inzet op het bedrijfsgezondheidsplan: iedere kalverhouder zet zich op zijn of haar manier in om diergezondheid en dierenwelzijn in onze keten te borgen.

Naarmate kalveren groter worden, komt het moment van het ophalen van de kalveren dichterbij. In het Overijsselse Holten, heeft kalverhouder Schakel al verschillende koppels kalveren verzorgd en afgeleverd. Vorige week was het bij het ophalen van de kalveren drukker dan normaal op de boerderij.

Op de drie ochtenden dat de kalveren de stal van kalverhouderij Schakel zouden gaan verlaten, waren college-kalverhouders uit de buurt bijeengekomen op de Holtense boerderij. Onder leiding van dr. Bert Driessen, expert op het gebied van dierenwelzijn, werden kennissessies gehouden over het borgen van dierenwelzijn tijdens het laden van kalveren. Kalverhouders Mechiel en Neel Schakel vertellen:“Onder het motto met elkaar, voor elkaar, is de bedoeling van deze bijeenkomsten om elkaar bewuster te maken dat met bepaalde veranderingen, het laden van kalveren verbeterd kan worden.”

De ochtenden kenden een afwisselend programma, waarbij tijdens de sessie over dier-specifiek gedrag bij kalveren werd besproken. Het kennen van diergedrag is immers van cruciaal belang voor het waarborgen van dierenwelzijn, zeker bij transport. Een kalf heeft een ander gezichtsveld dan mensen. Het dier kan moeilijk diepte zien, ziet maar een beperkt aantal kleuren en heeft een andere kijkhoek. Geluiden en bewegingen leiden kalveren af. Tijdens het laden kan gebruik gemaakt worden van het kuddegedrag van de kalveren, door ze op een juiste manier te benaderen door gangpaden met dichte wanden zonder obstakels.

Met deze kennis in het achterhoofd van de kalverhouders, wordt de praktijksituatie bij kalverhouder Schakel geanalyseerd. Geen kalverstal is hetzelfde en het vergelijken van werkwijze en opzet van kalverstallen is onontkoombaar. Zo heeft kalverhouder Schakel ook kritisch naar zijn stallen gekeken. Aan de hand van eerder opgedane inzichten op het gebied van dierenwelzijn, zijn verschillende aanpassingen gedaan om stressfactoren weg te nemen.

Wij vinden het belangrijk om zowel de gezondheid als het welzijn van onze kalveren op het hoogst haalbare niveau te houden. Daarvoor moeten we van elkaar blijven leren.- kalverhouders Mechiel Schakel

Zo is de looproute van de groepshuisvesting richting de vrachtwagen voorzien van ‘dichte wanden’. Schakel: “Dichte wanden zorgen in tegenstelling tot hekken met spijlen voor een rustige omgeving zonder afleiding voor de kalveren. Het is echt een aanrader. We merken dat de kalveren dit prettiger vinden. Het is prachtig om te zien dat, met kennis van het diergedrag, dit soort aanpassingen in de praktijk ook een positief resultaat laten zien!”

Neel Schakel vervolgt: “Dat is ook het doel van deze bijeenkomsten: elkaar bewuster te maken dat, met onder ander bepaalde  veranderingen in de stal, het in- en uitladen en het vervoer nog beter kan. Soms zijn die veranderingen die daarvoor nodig zijn verrassend klein!” Wat bij de ene kalverhouderij een gouden greep blijkt, is niet direct bij andere kalverhouders toepasbaar. Door het faciliteren van kennissessies en met elkaar in gesprek gaan, stimuleren wij kalverhouders, transporteurs en rayonbeheerders om van elkaar te leren en het dierenwelzijn blijvend te verbeteren.

Na drie informatieve ochtenden keert de rust op de Holtense kalverhouderij terug. Met hernieuwde kennis en indrukken staat iedereen te popelen om dit toe te passen in het dagelijks werk. In de tijdelijk leegstaande stal kijkt Mechiel Schakel terug op drie geslaagde ochtenden.. Hij geeft aan: “Wij vinden het belangrijk om zowel de gezondheid, als het welzijn van onze kalveren op het hoogst haalbare niveau te houden. Daarvoor moeten we van elkaar blijven leren. Dat kan alleen als we hier vanuit meerdere invalshoeken naar kijken. In dit geval die van kalverhouder, transporteur en rayonbeheerder. We werken hier graag aan mee en leren er zelf ook altijd nog van!

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding