Kalfsvlees 24/7 gecontroleerd

De kalfsvleesproducten die onze bedrijven verlaten, zijn gecertificeerd volgens de ISO norm 22000 Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen.

22-10-2019

De kalfsvleesproducten die onze bedrijven verlaten, zijn gecertificeerd volgens de ISO norm 22000 Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen. Deze norm garandeert dat kalfsvlees met de grootst mogelijke zorg geproduceerd wordt. Hiermee garanderen we dat we werken volgens internationaal erkende afspraken waarvan de naleving wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties. ISO 22000 regelt onder andere dat onze bedrijven beschikken over uitgebreide HACCP-plannen: Hazard Analysis and Critical Control Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen bestaan er risico’s die de veiligheid van producten in gevaar kunnen brengen. Onze kalfsvleesverwerkende bedrijven beschrijven de mogelijke risico’s in deze HACCP-plannen. Monitoring en beheersing van de mogelijke risico’s volgt automatisch. In ISO 22000 zijn ook eisen op het gebied van Food Defense opgenomen. Food Defense is het beveiligen van de productiefaciliteit tegen opzettelijke besmettingen van buitenaf. Wij beveiligen onze locaties daarom goed. 

Ons geïntegreerde kwaliteitssysteem Safety Guard borgt voedselveiligheid door de hele keten heen. Dit begint al bij de inkoop en verwerking van grondstoffen, die we gebruiken voor de productie van onze kalvervoerders. Niets wordt aan het toeval over gelaten. Want zoals het spreekwoord luidt: “Vertrouwen is goed, controle is beter.” Dit doen we 24/7 door onze gehele keten heen. Met recht spreken we daarom over ‘Controlled Quality Veal’.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding