Teststall

Innovatie binnen de VanDrie Group

Iedere dag een beetje beter, bij de afdeling R&D hebben ze er een dagtaak aan. Hoe blijft een organisatie als de VanDrie Group relevant in tijden waar stikstofuitstoot en dierenwelzijn onderwerp van gesprek zijn?

09-01-2020

Dagelijks werkt de afdeling Research and Development (R&D) aan oplossingen en innovaties die het dierenwelzijn, milieu en de kalverhouder ten goede komen. Hoe komt een innovatie tot stand? Wie bepaalt hoe en wanneer een innovatie ingezet wordt? En misschien nog wel het belangrijkste, waarom is innovatie nodig?

Innoveren begint met het luisteren naar de signalen van stakeholders en maatschappij. Inzichten en opinies veranderen, kennis ontwikkelt en nieuwe technieken worden toepasbaar. Door deze factoren te combineren en kritisch te kijken naar de processen binnen de gehele keten, wordt er constant verbeterd. Zo versterkt en verduurzaamt de VanDrie Group haar keten en blijft de groep verantwoordelijkheid voor de impact die ze maakt.

Om te innoveren is samenwerken cruciaal, zowel intern tussen verschillende afdelingen en bedrijven, als extern, met kennisinstellingen en partners. Wiebe Mulder, binnen de VanDrie Group onder andere verantwoordelijk voor de afdeling R&D, vertelt: ‘’De theorie en de praktijk zitten binnen R&D erg dicht op elkaar. Er wordt constant samengewerkt met kalverhouders en kennisinstellingen om te toetsen of de beoogde innovatie ook daadwerkelijk haalbaar is in de praktijk. We zijn er trots op dat onze afdeling als het ware met één been in de kalverstal staat en met de ander in het lab.’’

Wiebe legt uit dat het stalklimaat een belangrijke factor is voor het welzijn van de kalveren. Bij een disbalans in het klimaat neemt onder andere de voeropname bij kalveren af. Dit hindert de ontwikkeling van de kalveren. Wiebe: “Uit gesprekken met rayonbeheerders en kalverhouders bleek dat over het algemeen de kalverhouder overdag een goed beeld heeft van het stalklimaat; de kalverhouder is hier immers een substantieel deel van de dag te vinden. ’s Nachts is dat anders.’’

Daarom werd door R&D en rayonbeheerders een pilot opgezet onder kalverhouders. Door het aanbrengen van sensoren en meetpunten wordt een dataset van het stalklimaat gevormd, zowel dag als nacht. Met het toegankelijk maken van deze gegevens voor de kalverhouder op een handzame manier, in dit geval via een app, is de verzamelde informatie concreet inzetbaar. Door de data te verrijken met de weersvooruitzichten kan de kalverhouder inspelen op weersinvloeden, bijvoorbeeld door het voerpakket aan te passen of extra ventilatie in te schakelen. Het welzijn van de kalveren neemt hierdoor toe en de groei en gezondheid wordt bevorderd.

R&D werkt aan oplossingen voor uitdagingen die vandaag en morgen relevant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld duurzaamheidseisen, milieuzorgen en technische aspecten zoals voederconversie. Zo wordt binnen de VanDrie Group al langer het percentage ruwvoer in het voerpakket van de kalveren verhoogd. Ruwvoer bevordert het dier-eigen gedrag, herkauwen en de pensontwikkeling. Door kalveren een afwisselend voerpakket aan te bieden met kalvermelk, water en ruwvoer wordt het welzijn van de kalveren verhoogd.

In samenwerking met kennisinstellingen is een voedingssupplement ontwikkeld: Vita Start. De eerste twee weken dat de kalveren bij de kalverhouder op stal staan, zijn kritisch. Kalveren die het complete voerpakket niet nuttigen, krijgen vaker last van ziekte of achterstand in ontwikkeling. Voornamelijk het veranderen van het voerpakket van enkel kalvermelk naar kalvermelk en ruwvoer is bij sommige kalveren in eerste instantie lastig. Wiebe: "Vita Start ondersteunt de gezondheid en verbetert de weerstand van kalveren. Hierdoor eten de kalveren gemakkelijker en stijgt de voeropname en groei.’’

Dit is te zien in de resultaten van de kalverhouders die met Vita Start werken: ziekte en antibioticagebruik zijn verder afgenomen. Wiebe sluit af: ‘’Het mooie aan dit soort innovaties is dat er direct resultaat zichtbaar is. Het dierenwelzijn verbetert en voor de kalverhouder wordt het werk leuker. Door te innoveren en door iedere dag een beetje beter te werken, blijft de VanDrie Group een relevante partij in de maatschappij.’’

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding