In gesprek met ... Willy Boerema, hoofd P&O bij Ekro en Jacqueline Goddijn, directeur bij Faciloo

Ekro werkt sinds 2010 met Headex en Faciloo, twee bureaus gespecialiseerd in het aannemen en huisvesten van arbeidskrachten uit Litouwen. Een goed geoliede machine, zo zou je de onderlinge samenwerking tussen de jobcoach van de kalfslveesverwerker in Apeldoorn, de accountmanager bij Faciloo en de recruitmentafdeling in Litouwen inmiddels wel kunnen noemen.

29-07-2020

Ekro werkt sinds 2010 met Headex en Faciloo, twee bureaus gespecialiseerd in het aannemen en huisvesten van arbeidskrachten uit Litouwen. Een goed geoliede machine, zo zou je de onderlinge samenwerking tussen de jobcoach van de kalfslveesverwerker in Apeldoorn, de accountmanager bij Faciloo en de recruitmentafdeling in Litouwen inmiddels wel kunnen noemen. Samen is in tien jaar tijd veel geleerd, ontwikkeld en verbeterd – onder andere op het vlak van medewerkerstevredenheid, beeldvorming en contact met belangrijke stakeholders.

In de Nederlandse vleesbedrijven van de VanDrie Group wordt een substantieel deel van het werk op de productieafdelingen uitgevoerd door inleenkrachten, waaronder arbeidsmigranten. In de  afgelopen jaren is in Nederland via mediaberichtgeving een vrij negatief beeld ontstaan rondom arbeidsmigranten. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Boerema: ‘Meer dan 500.000 arbeidsmigranten vervullen in Nederland vacatures ie niet worden ingevuld door Nederlanders. Dus niet alleen voor de VanDrie Group zijn zij ontzettend belangrijk, maar voor de nationale economie. Helaas komt alleen het negatieve nieuws in de media. Natuurlijk gaat niet alles vlekkeloos, maar het eigenlijke verhaal is een stuk genuanceerder.’

Goddijn: ‘Het is een kleine groep die voor het vooroordeel zorgt en dat dus ook in stand houdt. Te vergelijken met die paar hooligans in het voetbal die zorgen voor een breed gedragen beeld over voetbalsupporters. Bovendien had de vleesverwerkende sector ook altijd een bepaald imago, als een wereld van rauwdouwers en schelden op de werkvloer. Maar dat zie ik bij Ekro totaal niet. Er is heel veel respect voor elkaar.’

Een open gesprek met elkaar en de arbeidsmigranten waarmee we werken is ontzettend belangrijk. - Jacqueline Goddijn, directeur bij Faciloo

Boerema: ‘Een uitzending van Burgemeester Undercover in 2018 liet zien dat een aantal inwoners van Apeldoorn overlast ervoer van Poolse arbeidsmigranten die in dienst waren bij Ekro. Dat vonden wij uiteraard erg vervelend. Het was voor ons aanleiding om met de inleenbureaus waarmee we werken in gesprek te gaan over de gedragsregels die zij hanteren. Het eerste gesprek was met Headex, over de afspraken die zij maken met het inleenpersoneel uit Litouwen. Deze bleken goed op orde. De gedragsregels zijn vastgelegd in een intentieverklaring die zowel Headex als Ekro hebben ondertekend. Hetzelfde staat komend jaar op de planning met de andere inleenbureaus waarmee we samenwerken. Daarnaast doet de VanDrie Group alleen zaken met inleenbureaus die gecertificeerd zijn volgens de normen van Stichting Normering Arbeid.’

Goddijn: ‘Die schimmigheid rondom arbeidsmigranten willen we graag wegnemen. Op eigen initiatief hebben we daarom contact gezocht met gemeente Apeldoorn om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Als inleenbureau worden we bovendien door externe partijen continu gecontroleerd. Op het gebied van salarissen, bijvoorbeeld. Maar ook op de werkvloer bij Ekro en in de huizen waar de arbeidsmigranten wonen worden regelmatig externe controles uitgevoerd. Als blijkt dat iets niet in orde is, mag Ekro volgens de Wet Ketenaansprakelijkheid geen zaken met ons doen.’

Gedurende het dienstverband bij Ekro wonen arbeidsmigranten in Apeldoorn en omgeving. Faciloo regelt huisvesting via flexhuisvestingsbureaus die het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen hanteren. Hoe zorgt u er vervolgens voor dat de arbeidskrachten uit Litouwen ondanks cultuurverschillen hun plek vinden?

Boerema: ‘In het verleden hadden we te maken met veel verloop onder inleenkrachten. Er is toen hard gewerkt aan het verbeteren van onze onboarding journey. Een goede start is zo belangrijk. Wij kunnen als Ekro maar één keer de eerste indruk maken. De komst van de jobcoach in 2019 draagt hier in positieve zin veel aan bij. Hij staat in nauw contact met de nieuwe medewerkers en zorgt voor een uitgebreide introductie. Dit gaat van wegwijs maken op onze productielocaties tot een uitleg over arbeidsvoorwaarden en onze regels rondom hygiëne en veiligheid. De jobcoach vult samen met de medewerker ook een opleidingsformulier in waarmee we de ontwikkeling van de medewerker kunnen volgen.’

Goddijn: ‘Faciloo biedt ook buiten werktijd begeleiding. We hebben een cultuurboek ontwikkeld waarin zaken staan uitgelegd die gaan van afvalscheiding tot contact met de buren. We hanteren bovendien huisregels, als onderdeel van de intentieverklaring die we hebben afgesloten met Ekro. Net als Ekro vragen wij jaarlijks feedback aan de arbeidskrachten zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Huisvesting in recreatieparken doen we om die reden al een aantal jaar niet meer. Uit de feedback bleek dat mensen daar niet blij van werden.’

Litouws, Pools, Roemeens, Engels… op de werkvloer bij Ekro worden veel verschillende talen gesproken. Hoe zorgt u ervoor dat de arbeidsmigranten op de hoogte zijn van de kwaliteitseisen die de VanDrie Group belooft?

Goddijn: ‘Mensen mogen pas naar Nederland komen voor een kennismaking als zij hun voedselveiligheidscertificaat hebben gehaald. Die toets is vertaald in het Litouws, waardoor er geen misverstand over kan bestaan. Iedereen die bij Ekro in dienst treedt heeft dus al een Nederlands erkend certificaat voedselveiligheid.’

Boerema: ‘Voordat iemand bij ons start wordt bovendien getoetst of diegene beschikt over de kwaliteiten en kennis die nodig zijn om de desbetreffende werkzaamheden veilig uit te voeren. Als iemand aan het werk gaat in de uitbeenderij, moet diegene mesvaardig zijn. Daarnaast krijgt een medewerker op dag één een introductiecursus en uitgebreide uitleg van onze jobcoach. Mensen die niet de Nederlandse taal spreken, koppelen we aan een collega die beide talen spreekt en de uitleg geeft in de moedertaal.’

Niet alleen voor de VanDrie Group zijn arbeidsmigranten ontzettend belangrijk, maar voor de nationale economie. - Willy Boerema, Hoofd P&O bij Ekro

U noemde eerder al, de VanDrie Group is voor een deel afhankelijk van arbeidsmigranten om de productie draaiende te houden. Tegelijkertijd is door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt het vinden en behouden van goed personeel een grote uitdaging. Welke stappen neemt Ekro om een aantrekkelijke werkgever te blijven?

Boerema: ‘We vinden het belangrijk dat ook de tijdelijke arbeidskrachten zich thuis voelen binnen de VanDrie Group. Daarom bieden we hen, net als ons vaste personeel, scholing zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook sturen we via onze jobcoach aan op multi-inzetbaarheid wanneer een medewerker aangeeft dat een functie toch niet bij hem past.’

Goddijn: ‘Een open gesprek met elkaar en de arbeidsmigranten waarmee we werken is ontzettend belangrijk. Functioneringsgesprekken zijn daar onderdeel van. Als bovendien blijkt dat gerichte investeringen de tevredenheid kunnen verhogen, bijvoorbeeld het aanbieden van EHBO- of BHV-cursussen aan de mensen die zich verder willen ontwikkelen, dan zijn die het zeker waard.’

Bovenstaande interview is opgenomen in ons recent gepubliceerde MVO-jaarverslag over 2019. Het maken van een verslag op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is meer dan ooit van belang. Hierin zijn we open over onze resultaten waarop we afgerekend mogen worden. We laten hiermee ook zien welke inspanningen we gezamenlijk hebben geleverd in 2019. Dit alles om te zorgen dat we voorop blijven lopen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke verbondenheid. Maar bovenal om te laten zien dat we trots zijn op de producten die we samen in onze keten maken. download ons MVO-jaarverslag viahttps://www.vandriegroup.nl/mvo/mvo/

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding