Historisch laag antibioticaverbruik in VanDrie-keten

De afgelopen jaren is er in onze VanDrie-keten flink geïnvesteerd in diergezondheidsmanagement. Dit heeft er voor gezorgd dat het antibioticagebruik flink is teruggedrongen. We spreken met Albert Wouters, hoofd kalverhouderij, over de resultaten.

12-06-2020

De afgelopen jaren is er in onze VanDrie-keten flink geïnvesteerd in diergezondheidsmanagement. Dit heeft er voor gezorgd dat het antibioticagebruik flink is teruggedrongen. Met de cijfers van 2019 op tafel, kunnen we concluderen dat we op een historisch laag gebruik zitten. Albert Wouters, hoofd kalverhouderij, vertelt met lichte trots in zijn stem: “Onze kalverhouders hebben samen met de dierenartsen en onze rayonbeheerders een hele mooie prestatie neergezet. We hebben in 2019 een daling van antibiotica gerealiseerd van 61,4 % ten opzichte van 2007.”

De ingezette daling vindt in de gehele Nederlandse kalversector plaats zo blijkt uit cijfers van de SDa, de Autoriteit Diergeneesmiddelen – een onafhankelijk instituut dat indicatoren vaststelt voor verantwoord antibioticumgebruik in de dierhouderij. De SDa geeft in een recent gepubliceerd rapport aan dat in heel Nederland bij kalveren een daling in het antibioticagebruik van 22% over de laatste vijf jaren waarneembaar is, waarvan de helft werd bereikt in 2019.

Als we Albert vragen waarom juist in 2019 zo’n stap in antibioticareductie is gezet, geeft hij aan: “De afgelopen jaren is de samenwerking gezocht met de Nederlandse melkveehouderij. Wij nemen kalveren in onze keten op die de melkveehouder niet kan gebruiken op zijn of haar eigen bedrijf. Een goede start, in combinatie met een voldoende lang verblijf op de melkveehouderij zorgt ervoor dat kalveren snel weerbaar worden en het vervolgens goed doen in de kalverhouderij.” Albert vervolgt: “Die afhankelijkheidsrelatie wordt steeds duidelijker en hier is flink op verbeterd. Wij merken ook het positieve effect van de aanpak van dierziekten zoals BVD en IBR op de melkveehouderij. Het is erg goed nieuws voor zowel de melkvee- als de kalverhouderij, dat de gezondheid van de Nederlandse kalveren zoveel is verbeterd.”

Onze kalverhouders hebben samen met de dierenartsen en onze rayonbeheerders een hele mooie prestatie neergezet. We hebben in 2019 een daling van antibiotica gerealiseerd van 61,4 % ten opzichte van 2007. - Albert Wouters

De VanDrie Group blijft, ondanks de mooie resultaten, grote ambities houden om de resultaten verder te verbeteren. Albert Wouters geeft aan dat dit wel een grens heeft. “Zieke dieren onbehandeld laten is geen optie. Dit is een schending van het welzijn van het dier. Geheel antibioticavrij kunnen we daarom niet worden.” Eén van de doelstellingen is om in 2022 een sectorale reductie van antibiotica met nog eens 15% te krijgen ten opzichte van 2017. “Een uitdaging, maar met de kennis en zorg van melkveehouders, kalverhouders, rayonbeheerders en dierenartsen moeten we dit op een verantwoorde manier kunnen bereiken.”

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding