Hé! Hoe zit dat met ijzertekorten?

De kalversector wordt nog wel eens in verband gebracht met dossiers uit het verleden. Zo wordt regelmatig geschreven over kalveren met een tekort aan hemoglobine (ijzer). Hoe zit dit? We vroegen het Albert Wouters (hoofd kalverhouderij).

22-01-2021

De kalversector wordt nog wel eens in verband gebracht met dossiers uit het verleden. De realiteit is dat de kalversector constant in ontwikkeling is. Van omschakelingen van individuele hokken naar groepshuisvesting grofweg 25 jaar geleden, naar het reduceren van antibiotica en het verder verbeteren van het voederpakket van kalveren in deze tijd. Ook bloedarmoede is vroeger een probleem geweest in de kalverhouderij. Albert Wouters (Hoofd Kalverhouderij bij de VanDrie Group) geeft aan: “Het is begrijpelijk dat dit onderwerp vervolgens aan de sector kleeft. Om de gezondheid van onze kalveren te borgen, gaan we actief ijzertekort tegen. Dit doen we inmiddels al meer dan een decennium, met succes.”

Bloedarmoede staat voor een te laag gehalte aan hemoglobine in het bloed. Een tekort aan hemoglobine kan leiden tot zowel gezondheids- als welzijnsproblemen. Zo kan een kalf bij bloedarmoede minder zuurstof opnemen in het bloed. Albert geeft aan: “Daarom hebben wij in onze keten het uitganspunt om het hemoglobinegehalte van onze kalveren op een verantwoorde gemiddelde waarde van 6 millimol per liter te houden. Dit is aanzienlijk meer dan de Europese verplichting van 4,5 millimol per liter.”

Welke acties worden genomen om gezondheid zo goed mogelijk te borgen? Albert antwoordt: “De kalveren in onze houderijen voeren we zowel kalvermelk als vezelhoudend mengvoeder. Een kalf nuttigt tegenwoordig gemiddeld 250 kilo kalvermelkpoeder, 350 kilo muesli en 35 kilo gehakseld stro. Het aandeel ruwvoer in het voederpakket is in 2020 met 150% toegenomen ten opzichte van 2012.” Uit ruwvoer, zoals gehakseld stro, kan meer ijzer worden opgenomen dan uit kalvermelk. Daarnaast sluit langvezelig voer, zoals stro, uitstekend  aan bij het diereigen-gedrag van kalveren zoals herkauwen en resulteert het in een goede pensontwikkeling. Een pens is één van de vier magen van een kalf. Door de pens goed te ontwikkelen bij kalveren, kunnen zij voedsel beter verteren en worden alle vier de magen goed benut. Zo kan het dier herkauwen en kunnen de belangrijke voedingsstoffen volledig worden opgenomen en benut.

Met al deze maatregelen werken we aan gezonde kalveren. Dit zien we ook in de resultaten: het reduceren van antibiotica en het verlagen van de uitval - Albert Wouters

Kalveren worden met een laag hemoglobinegehalte geboren. Ter bevordering van het verhogen van deze waardes wordt aan alle kalveren gedurende de gehele startfase extra ijzer gevoerd. Indien vervolgens kalveren niet voldoende blijken te stijgen in hemoglobinegehalte, wordt aanvullend, eventueel individueel, extra ijzersupplement gegeven.

“Als het aankomt op diergezondheid laten we niets aan het toeval over. Daarbij spelen niet alleen de kalverhouder, rayonbeheerder, dierenarts en paraveterinair een rol. Ook onafhankelijke controlerende instanties houden een vinger aan de pols. Zo zijn onder andere al onze kalverhouderijen gecertificeerd deelnemer aan de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)”, vertelt Albert. In deze Vitaal Kalf-regeling is een eis opgenomen over het bewaken van het hemoglobinegehalte van kalveren. Hier wordt bij het uitvoeren van onafhankelijke controles bij kalverhouders op toegezien. De administratie over hemoglobinegehaltes en eventuele bijsturingsacties moet tot wel vijf jaar na dato nog beschikbaar zijn.

“Met al deze maatregelen werken we aan gezonde kalveren. Dit zien we ook in de resultaten: het reduceren van antibiotica en het verlagen van de uitval. Deze goede resultaten kunnen we alleen bereiken met gezonde, vitale dieren die geen bloedarmoede hebben” besluit Albert.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding