GOS! Diergezondheid verbeteren door koolhydraten

Over gezondheid bij kalveren is veel te doen. Kalverhouders, dierenartsen en onze rayonbeheerders zetten zich al jaren succesvol in om ziektebeelden als diarree, borstvlies- en longontstekingen terug te dringen. Dat is te merken! Ons antibioticagebruik en kalveruitval liggen historisch laag. Dat betekent niet dat we er al zijn: we willen verder verbeteren. Iedere dag weer. Eelke van der Wal, onderzoeker bij de VanDrie Group en onderzoekers Myrthe Gilbert (Wageningen University & Research) en Saskia Braber (Universiteit Utrecht) kunnen daar meer over vertellen.

04-06-2021

Als onderzoeker nam Eelke deel aan een onderzoeksconsortium, waarbij het bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen de handen ineen slaan. In dit geval gaat het om het zogenaamde Carbohydrate Competence Center Consortium (CCC-Consortium). Onder deze paraplu werken meer dan 50 bedrijven en kennisinstellingen aan diverse onderzoeken. Eelke: “In het Research & Development team van de VanDrie Group werk ik aan het optimaliseren van kalvervoeders. Wij geloven dat we een wezenlijke slag kunnen maken op het gebied van diergezondheid met een goed passend voederpakket. Met deelname aan het CCC-consortium, konden we op een gedegen manier onderzoeken hoe we longontstekingen door middel van voeding kunnen verminderen.”

Voor dit uitdagend onderzoek stond Eelke niet alleen, Myrthe Gilbert, universitair docent aan de Wageningen Universiteit en Saskia Braber, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, deelden hun expertise in dit onderzoek. Myrthe Gilbert vertelt: “Om de gezondheid van de kalveren te verbeteren en het gebruik van antibiotica te verminderen, werd in dit project gekeken naar de gunstige effecten van koolhydraten toegevoegd aan de kalvervoeding.”

Een ander woord voor koolhydraten zijn sachariden. Er bestaan vier soorten sachariden. Van groot naar klein zijn dat de polysachariden, oligosachariden, disachariden en monosachariden. In het CCC-consortium werd een lijst met potentieel interessante oligosachariden geanalyseerd die door de industriële partners was aangeleverd. Voorbeelden van oligosachariden zijn galacto-oligosachariden (GOS), malto-oligosachariden en fructo-oligosachariden. Deze soorten koolhydraten vind je bijvoorbeeld terug in planten, granen en melk(producten)

Saskia Braber legt uit: “Met de lijst van oligosachariden begonnen we aan een labonderzoek. We wilden toetsen wat het effect was van deze koolhydraten op cellen in de longen. Om dit labonderzoek mogelijk te maken, hebben we bij de vleesverwerkende bedrijven van de VanDrie Group longweefsel opgehaald.” Saskia vervolgt: “We isoleerden de cellen van de longen in het laboratorium. Vervolgens gebruikten we deze cellen in een experiment waarbij we een infectie nabootsten. Toen we oligosachariden toevoegden, ondervonden we dat zowel de infectie als de ontsteking werden verminderd.” Op basis van deze resultaten is er een lijst opgesteld met de meest belovende oligosachariden die effect zouden kunnen hebben op longezondheid bij kalveren, waarmee de onderzoekers verder aan de gang gingen.  

Met onderzoeken zoals deze maken we een wezenlijk verschil op het gebied van diergezondheid en zo ook op welzijn.” – Eelke van der Wal

Wat werkt in het laboratorium, moet zich natuurlijk vervolgens ook in de praktijk bewijzen. “Daarom hebben we een onderzoek uitgevoerd op ons onderzoekscentrum, waarbij wij groepen kalveren verschillende oligosachariden, doseringen en mengsels hebben gevoerd”, geeft Eelke aan. Tijdens dit onderzoek werden op verschillende momenten de groei en gezondheid van kalveren gemonitord. Zo werden bloedmonsters en cellen uit de longen verzameld. Op die manier kunnen ontstekingsparameters worden bepaald.

Na een intensief onderzoek concludeert Myrthe: “We zagen dat kalveren die oligosachariden kregen toegediend het beter deden wat betreft een aantal ontstekings- en de longparameters. De meest veelbelovende oligosachariden bleken GOS te zijn.” Galacto-oligosachariden (GOS) worden geproduceerd uit lactose. Omdat GOS niet door het lichaam verteerd kunnen worden is het een prebioticum. Prebiotica is een verzamelnaam voor stoffen die de groei van bepaalde bacteriesoorten in het lichaam bevorderen. Hieraan worden gunstige effecten voor de gezondheid toegeschreven. Myrthe vervolgt: “Ik was verbaasd toen ik het effect van deze interventie op de metingen in van de kalveren zag. Vooraf was ik sceptisch of dit echt mogelijk was.”

Vragend of oligosachariden vanaf morgen onderdeel uitmaken van het voederpakket van de VanDrie Group geeft Eelke aan: “Momenteel vindt vervolgonderzoek plaats. We werken in onze keten met dieren; dat brengt een belangrijke verplichting met zich mee! Door dit onderzoek kunnen we luchtweginfecties steeds beter begrijpen en hopelijk in de toekomst nog beter verminderen of zelfs voorkomen..”

Over de toegevoegde waarde van dit onderzoek benoemt Eelke resoluut: “Met onderzoeken zoals deze maken we een wezenlijk verschil op het gebied van diergezondheid. Zo kunnen we gericht stappen zetten om ontstekingen te voorkomen en diergezondheid verder te verhogen.

 

benieuwd naar dit en andere onderzoeken van het CCC-consortium? lees het volledige rapport hier

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding