Duurzame Grondstoffen in Onze Keten

De VanDrie Group maakt zich sterk voor een duurzamere productie van kalvervoeders.

01-11-2019

De VanDrie Group produceert zelf kalvervoeders, zowel muesli als kalvermelk. Een belangrijke grondstof voor kalvermelk is palmolie dat met name in landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika geproduceerd wordt. Theo Koster is bij Van Drie Ingredients verantwoordelijk voor de inkoop van grondstoffen. Daphne Hameeteman is duurzaamheidsmanager bij palmolieleverancier Olenex, een joint venture van wereldmarktleider Wilmar. Beiden maken zich binnen het eigen vakgebied sterk voor een duurzamere voedselproductie en werken daarin ook samen.

Hameetman
: “We hebben als grondstoffenleveranciers dezelfde uitdagingen. In Azië is ontbossing een groot probleem, want het bedreigt de leefomgeving van dieren als de orang oetan. In Latijns-Amerika is schending van mensenrechten een groter issue, denk aan illegale landonteigening en gevaarlijke werk omstandigheden. Ik ben ervoor verantwoordelijk dat onze leveranciers zich houden aan onze duurzaamheidscriteria.”

Welke duurzaamheidscriteria hanteren jullie? 

Hameeteman: “Net als voor koffie  en cacao bestaat er voor palmolie een certificeringsinstantie, de Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). Dit is een multistakeholderorganisatie met ongeveer 1500 leden, waaronder banken, ngo’s, palmboeren,  retailers en productmanufacturers. Ook Wilmar en Olenex zitten hierin. Samen bepalen zij de standaard voor duurzame palmolie, die is vastgelegd in criteria waar boeren aan moeten voldoen. Denk hierbij aan geen regenwoud kappen en het naleven van mensenrechten. Wat echter vaak wordt vergeten, is dat duurzaamheid een prijs heeft. We vragen die boeren om flink te investeren in bijvoorbeeld beschermende kleding voor al hun werknemers, het apart houden van pesticiden en het duurzaam afvoeren van afvalwater. Niet alle boeren kunnen RSPO-gecertificeerd  raken, want niet iedereen kan die kosten  opbrengen. Op dit moment is van alle palmolie die wereldwijd wordt geproduceerd ongeveer 18% RSPO-gecertificeerd.”

Koster: “Gelukkig merken de boeren steeds meer dat die investeringen rendement opleveren, door positieve feedback van zowel hun afnemers als de communities om de palmplantages heen. Ik vroeg aan een eigenaar van een plantage in Maleisië: als afnemers het niet meer van je zouden vragen, zou je dan duurzaam blijven produceren? ‘Ik kan niet meer anders’, antwoordde hij. ‘Het is onderdeel van mijn management geworden.’” 

Hameeteman: “De gesprekken die ik met boeren heb gaan daardoor ook een stuk makkelijker dan vijf jaar geleden. Om te zorgen dat boeren die de investering nog niet kunnen doen zich wel houden aan bepaalde basisprincipes rondom duurzaamheid, heeft Wilmar in 2013 een eigen duurzaamheidsbeleid ingevoerd waar alle leveranciers wereldwijd aan moeten voldoen. Dit beleid houdt in: geen ontbossing, geen teelt op veenlandschap en geen schending van mensenrechten.”

De VanDrie Group koopt palmolie in bij Olenex. Waar komt deze palmolie vandaan?

Hameeteman: “Met name uit Azië, 40% komt uit Maleisië en Indonesië. Daarnaast komt 40% uit Latijns-Amerika, voornamelijk uit Honduras, Guatemala en Colombia. De resterende 20% komt uit Papoea Nieuw Guinea en Afrika.” 

En aan welke duurzaamheidscriteria voldoet deze palmolie?

Koster: “Vier van onze vijf productielocaties voor kalvervoeders bevinden zich in Nederland. De Nederlandse diervoederbrancheorganisatie (Nevedi) heeft, als enige land in Europa, in een convenant afgesproken dat alle palmolie en palmolieaanverwante producten die haar leden inkopen – en die bestemd zijn voor consumptie in Nederland – RSPO-gecertificeerd zijn. Daarvoor betalen de bedrijven een bepaald bedrag. Dit hebben we ook voor soja afgesproken. Hierdoor kunnen we als sector duurzaamheid garanderen.” 

Hameeteman: “Ik vind het een fantastische stap van Nevedi. Naast dat de bedrijven het zo zelf niet hoeven uit te zoeken, voegen ze ook waarde toe door die premie te betalen. Dat geld gaat rechtstreeks naar de palmboeren.”

Koster: “Naast dat we RSPO-gecertificeerde palmolie inkopen als onderdeel van het convenant, werken we samen met Olenex aan het Mariposaproject.” 

Hoe ziet die samenwerking eruit?

Hameeteman: “Mariposa is een fonds waar bedrijven op basis van de volumes palmolie die ze kopen, geld doneren. Met dat fonds gaat het Wilmar sustainability team, namens Olenex, in Latijns-Amerika projecten opzetten waarmee we palmolieboeren helpen te verduurzamen. Een groot deel van onze toevoer komt namelijk uit dat gebied. We zien dat door de groeiende wereldwijde vraag naar palmolie het risico op ontbossing en schending van mensenrechten in die landen toeneemt. Olenex is het initiatief dit jaar gestart  omdat klanten aangaven de palmboeren nog meer te willen ondersteunen naast de inkoop van RSPO-gecertificeerde palmolie.”

Koster: “Het doel van Mariposa spreekt ons heel erg aan en we voelen het ook als onze plicht om de boeren te helpen richting een RSPO-certificering. Het geld gaat rechtstreeks naar het trainen van kleine boeren op het gebied van duurzame palmolieproductie. Ook wordt de training van specifieke medewerkers van de palmoliefabrieken hiermee bekostigd, zodat zij vervolgens de kennis kunnen overbrengen aan de boeren die aan hen leveren.”

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding