Duurzaamheid aan basis van VanDrie Group’s beleid

10 Oktober is uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Duurzaamheid staat aan de basis van het beleid van de VanDrie Group. Het klimaatakkoord van Parijs moedigt ons aan om dit beleid blijvend te verbeteren.

10-10-2019

De klimaatconferentie van Parijs in 2015 leidde tot een klimaatakkoord dat door 174 landen is ondertekend. In het akkoord wordt de uitstoot van broeikasgassen aan banden gelegd om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het akkoord dat per 2020 ingaat, heeft inmiddels in veel landen een nationaal vervolg gekregen. De uitdaging om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, gaat onze bedrijven ook aan. 10 Oktober is uitgeroepen tot Dag van de Duurzaamheid. Een mooi moment om daar extra aandacht te geven en te vertellen wat onze inspanningen zijn. 

Onze activiteiten leiden tot materiaalgebruik, afval en CO2-uitstoot. Minimale belasting voor omgeving en maximale besparing: dat is echter ons uitgangspunt. Binnen de landen waar wij actief zijn, verduurzamen we daarom volop onze keten. We gaan verspilling tegen door de betere verwaarding van reststromen, reduceren energiegebruik, transportkilometers en emissies in elke schakel van onze keten. Dit leidt tot goede resultaten. De emissie uit de kalversector maakt 3% uit van de totale emissies van broeikasgassen in de Nederlandse veehouderij. De footprint van kalfsvlees tussen 1990 en 2016 is met 50% gedaald van 14,1 kg CO2/kilo karkas in 1990 naar 7,1 kg CO2/ kilo karkas in 2016. Duurzaamheid staat aan de basis van het beleid van de VanDrie Group. Het klimaatakkoord van Parijs moedigt ons aan om dit beleid blijvend te verbeteren.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding