De VanDrie Dialoog: in gesprek met onze stakeholders

In tijden waarin het maatschappelijke debat gevoed wordt door vooroordelen, gaat de VanDrie Group tijdens de vierde VanDrie Dialoog het gesprek aan met haar stakeholders.

05-02-2020

‘’Goed luisteren naar onze stakeholders is een voorwaarde voor een toekomstbestendige organisatie.’’ Met deze woorden opende Director Corporate Affairs Marijke Everts de vierde VanDrie Dialoog. Bij alles wat de VanDrie Group doet, ligt de focus op gezonde, duurzame en diervriendelijke voedselproductie. Dit vraagt om kritisch te kijken naar belangrijke dossiers als kalverimport, dierenwelzijn maar ook de relevantie van de kalversector in de wereldwijd groeiende vraag naar hoogwaardige eiwitten en de license to produce in Nederland. Om voor deze en andere dossiers beleid uit te zetten, is een continu gesprek met stakeholders -belanghebbenden bij het functioneren van de organisatie- nodig. De VanDrie Group doet dit via de VanDrie Dialoog.

Op dinsdag 14 januari 2020 organiseerde de VanDrie Group samen met CLM, de vierde VanDrie Dialoog. Kalverhouders, melkveehouders, de Dierenbescherming, wetenschappers vanuit verschillende disciplines, overheid, commerciële partijen en eigen medewerkers gingen een middag in gesprek met elkaar over wat een duurzame productieketen zou moeten inhouden. Marijke Everts: “Maatschappelijke en economische factoren zijn van invloed op de bedrijfsactiviteiten van de VanDrie Group. We hebben te maken met verschuivende verwachtingen van de samenleving, aangescherpte wet- en regelgeving en klimaat is niet voor niets een hot topic. Dit vraagt van ons als organisatie dat wij open staan voor andere visies en geen taboe uit de weg gaan.”

Een boeiende gesprek volgde gevoed met feiten en inzichten vanuit de wetenschap, aangevuld met de ervaring en kijk van stakeholders met voeten in de klei - of in sommige gevallen beter gesproken- de stal. Vele onderwerpen kwamen voorbij: duurzaamheidsresultaten, de slachtleeftijd van kalveren tot aan communicatie over de keten en de positie van de VanDrie Group in de markt.

Hans Blonk – van Blonk Consultants (een toonaangevend adviesbureau op het gebied van milieu, duurzaamheid)- geeft inzicht in de duurzaamheid van de Nederlandse kalversector.  Aan de hand van een levenscyclus analyse neemt Hans Blonk ons mee: ‘’Door milieu effecten van de verschillende ketenschakels bij elkaar op te tellen hebben wij op een systematische methode de milieu effecten over de productie van de verschillende soorten kalfsvlees geanalyseerd. Naast regulier kalfsvlees zijn ook jong en oud rosé kalfsvlees meegenomen in de analyse. Daardoor kan je iets zeggen over de meest efficiënte manier van het houden van kalveren gebaseerd op milieu aspecten. Opvallend is dat bij toenemende slachtleeftijd de impact op het milieu ook toeneemt. Dit komt door minder efficiënte groei na ongeveer 8 maanden en toenemende methaanemissies uit de pens.’’

Ook Theun Vellinga, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, spreekt over de duurzaamheidsresultaten in de kalverhouderij. Echter heeft hij een andere kijk op de optimale slachtleeftijd van kalveren: “Kalveren uit de melkveehouderij kennen vergeleken met vleesvee een lagere carbon footprint, immers wordt een deel van de carbon footprint ook toegeschreven aan de productie van zuivel.” Ook is hij kritisch: Om de groeipotentie maximaal te benutten, kunnen kalveren langer gehouden worden dan de reguliere zeven à acht maanden.’’  Kalverhouder Erik van Dronkelaar haakt hierop in: ‘’Eigenlijk zijn wij hier als kalversector al mee bezig, waar mijn vader vroeger met hoogstens zes maanden de kalveren afleverde, houden we de kalveren tegenwoordig langer en behalen we betere resultaten.’’ Waar vanuit wetenschappelijk oogpunt het langer houden van kalveren voordelen biedt, ziet Loek Carabain, directeur bij Van Der Zee Vleesgrootverbruik, ook een keerzijde: “Voor de horeca is smaak een belangrijk aspect. De huidige melkveerassen en haar kalveren hebben als rund een mindere vleeskwaliteit als het aankomt op smaak. De haalbaarheid om de kalveren die nu in de kalversector gebruikt worden door te laten groeien als meerjarige stieren zou ik vanuit het smaakaspect afraden!’’

Tijdens de dialoog vinden de stakeholders zich in de overtuiging dat de communicatie over de kalversector richting de burger in Nederland onvoldoende is. kalverhouder Bert van Middendorp prikkelt de aanwezigen:‘’Momenteel wordt 93% van het kalfsvlees geëxporteerd.  Waarom zou een partij als de VanDrie Group zich druk maken over de kijk op kalfsvlees in Nederland?”

Marijke Everts heeft hier een duidelijk beeld bij: ‘’Zonder draagvlak van de maatschappij hebben wij geen bestaansrecht in Nederland. Als de VanDrie Group hebben we daarom de plicht om ons verhaal te vertellen en ook trots te zijn op onze keten, zeker in Nederland!’’ Dick Veerman, oprichter van Foodlog.nl, vindt dat de VanDrie Group een stap verder moet gaan dan alleen communiceren:

'' De vraag naar dierlijke eiwitten wereldwijd neemt toe. Kalveren uit de zuivelindustrie die groot worden gebracht op restproducten en optimaal verwerkt worden hebben waarde in een wereld waarin eiwitten schaars zijn. Betrek de burger actief in de keten van de VanDrie Group om dit verhaal te vertellen.''

Voor de VanDrie Group is het duidelijk het gesprek met stakeholders is niet een eenmalig iets.  Stakeholderparticipatie creëert waarde en wederzijds begrip: op naar de volgende dialoog!

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding