15-12-2016

VanDrie Group gaat volop aan de slag met toekomstvisie COV

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een rapport gepubliceerd waarin de toekomstvisie van de Nederlandse vleessector richting 2025 wordt geschetst. Henny Swinkels, Director Corporate Affairs VanDrie Group, gaf bij het evenement een keynote speech.


De toekomstvisie van COV stelt ambitieuze doelen. In 2025 moet de Nederlandse maatschappij weer trots zijn op de vleessector die wereldwijd vooroploopt op het gebied van duurzame en eerlijke vleesproductie. Het vertrouwen in de sector moet hersteld zijn. De vleessector dient kennis en innovatie te ontwikkelen om zo een cruciale bijdrage te leveren aan de mondiale uitdaging om de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze te voeden. Ook is de sector de drijvende kracht achter de vernieuwing van het vleesschap. Mest moet een bron worden van extra inkomsten. 

Henny Swinkels: “De geschetste ambities voor de Nederlandse vleessector zijn niet mals. Maar wij onderschrijven het volledig. We mogen trots zijn op de sector, laten zien dat we veel goede zaken doen en moeten gedurfde stappen zetten om de sector toekomst klaar te maken.” 

Hij vervolgt: “Alhoewel de paardenvleesaffaire al weer vier jaar geleden plaatsvond, ondervindt de vleessector daar nog veel last van. Het vertrouwen in de vleessector is nog niet volledig hersteld. We maken hoogkwalitatieve, smakelijke en voedselveilige producten, creëren werkgelegenheid, dragen bij aan de exportwaarde en zetten in op innovatie. We moeten alles aan doen om de vleessector te laten floreren - nu én in de toekomst.” 

Swinkels erkent dat er nog steeds een zekere afstand is tussen de vleesproducerende bedrijven en de kritische samenleving. In zijn keynote speech gaf hij aan dat toenemende transparantie en openheid niet altijd genoeg is om begrip voor de vleessector te vergroten. Henny Swinkels licht toe: “De VanDrie Group publiceert veel informatie en data over de gehele productieketen. Met uitleg geven over wat we doen, zijn we er niet. We moeten de dialoog aan blijven gaan met burgers, consumenten en NGO’s. De feedback die we daaruit krijgen, moeten we meenemen in ons beleid. Alleen zo creëren we draagvlak binnen de maatschappij en trots op de vleessector richting 2025.”

In zijn keynote ging Henny Swinkels uitgebreid in op het mestvraagstuk. Mest is volgens hem geen afval, maar heeft een belangrijke waarde. Samen met de kalversector en Wageningen Universiteit is de VanDrie Group bezig met een project, dat in de onderzoeksfase bevindt, rond het kraken van mest. Henny Swinkels: “Dit is een geheel vernieuwende techniek die we toepassen. We gaan mest kraken zodat we essentiële mineralen, waar wereldwijd een tekort aan gaat ontstaan, kunnen hergebruiken. Een project waar durf en innovatiekracht voor nodig is. Die durf en innovatie straalt ook van de COV toekomstvisie af. Ik ben er daarom heel blij mee.”

De Position Paper van COV is te downloaden via: assets.cov.nl/p/4227073/Rapport%202025%20De%20Nederlandse%20vleessector%20in%20balans.pdf