Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

We zien het als onze opdracht om binnen onze kernactiviteiten (het produceren van kalfsvlees, kalvervoeders, kalfsvellen en zuivelgrondstoffen) meerwaarde te creëren voor ons bedrijf en medewerkers, de samenleving en onze stakeholders. We geven toegevoegde waarde aan kalveren uit de melkveehouderij, we verwerken de afvalstroom wei uit de kaasindustrie tot kalvervoeding, gebruiken restproducten uit de graanverwerking en oliehoudende zaden voor voeders, zetten in op verwerking van mest van onze kalveren en de verwerking van kalfsvellen voor de leersector. Wij voelen dat we als wereldmarktleider een voortrekkersrol hebben. We willen ons bedrijf verder ontwikkelen op een duurzame, sociale en economisch verantwoorde wijze. Met de intrinsieke motivatie om waarde toe te voegen aan de wereld ons heen, zijn we beter in staat om in te spelen op kritieke punten, operationele uitdagingen en zakelijke kansen.  

Wij presenteren sinds 2006 de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een jaarverslag. Transparantie is hierbij het sleutelwoord. In het recentste MVO-verslag van 2014 besteden we speciaal aandacht aan de resultaten en ambities van onze vier MVO-pijlers: onze organisatie, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving & milieu.

Hieronder vindt u de Global Reporting Initiative (GRI)-index behorende bij het MVO-verslag.